Home » Metodologia

Metodologia

NOFC CURS 2019-20

NOFC 2019-20 NOFC 2019-20 [445 Kb]

El valor de la quotidianitat, el joc lliure i l'autonomia

    Partim de l’idea que l’infant és capaç des que neix. La metodologia de la nostra escola està basada en el respecte a l’infant com a persona, en la seva autonomia, en la seva llibertat de moviment i de joc. Jugant és quan el nen actua amb més entusiasme, més naturalitat... i desenvolupa al màxim les seves capacitats. Això permet que l’infant, mitjançant la manipulació, experimentació, representació i comunicació, assoleixi una sèrie de coneixements i actituds que anirà aplicant, contrastant i interrelacionant amb els nous aprenentatges per crear noves informacions, nous conceptes i així, de manera progressiva, anar creant la base del seu coneixement i la seva personalitat. 

  

    Valorem també la importància del joc lliure dels infants, per això preparem els espais per tal que siguin agradables, càlids i que convidin a la investigació i a l'experimentació amb material natural i reciclat. Amb el joc fomentem l’experimentació, on posem a l’abast dels nens i nenes diferents materials inespecífics (farina, pinyes, carbasses, taps de suro...). També proposem activitats fixes com la psicomotricitat, les passejades pel poble, el joc al pati, jocs d’aigua...

    

    Un dels pilars importants en què està basada la nostra metodologia de treball de l’escola són les activitats quotidianes, ja que són les que cobreixen les necessitats bàsiques dels infants, primordials en aquest primer cicle de la seva vida. Per a ells són la gran descoberta de cada dia: les estones de canvi en què la relació nen-adult esdevé estreta i on el treball per l’autonomia personal es fa evident, les hores dels àpats on la sociabilitat i l’adquisició d’hàbits hi són presents o el moment de descans imprescindible per poder continuar estant actius.

   

     Resumint, el que pretenem és que l’infant es senti respectat i atès en les seves necessitats i així pugui desenvolupar-se de manera autònoma. Pel que per nosaltres pot ser rutinari, per l’infant és encara un camp per descobrir, per conèixer. No forcem ni imposem “programes”. Totes les activitats, tots els moments, totes les relacions, totes les cures són importants i educatives.

  

     Conscients de la responsabilitat que implica la nostra feina, procurem conèixer els diferents corrents pedagògics amb els que compartim la imatge d’infant capaç i d’escola compromesa, per tal de crear entre tots i totes la nostra pròpia identitat.  
El valor de la quotidianitat, el joc lliure i l'autonomia - Escola Bressol de Cabrils

Localització

Localització - Escola Bressol de Cabrils