PLACES OFERTADES CURS 2019-20

LACTANTS: 7 places

1-2: 14 places

2-3: 8 places

 

 

QUOTES CURS 2019-20

  

Tram 

Nivell de renda familiar 

Tarifa 

Horaris 

1 

Inferior a 19.000 €

Opció 1: 180€

8:45-12:00h

15:00-17:00h

Opció 2: 195€

8:45-13:00h

15:00-17:00h

Opció 3: 125€

8:45-12:00h

Opció 4: 150€

8:45-13:00h

2 

Entre 19.000,01 € i 50.000,00 €

Opció 1: 195€

8:45-12:00h

15:00-17:00h

Opció 2: 210€

8:45-13:00h

15:00-17:00h

Opció 3: 140€

8:45-12:00h

Opció 4: 165€

8:45-13:00h

3 

Superior a 50.000,01 €

Opció 1: 225€

8:45-12:00h

15:00-17:00h

Opció 2: 240€

8:45-13:00h

15:00-17:00h

Opció 3: 170 €

8:45-12:00h

Opció 4: 195€

8:45-13:00h

 

CALENDARI PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA 2019-20

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA CURS 2019-20

Del 19 al 26 de juny s'ha de formalitzar la matrícula a la mateixa escola. De dilluns a dijous de 9 a 13h i de 15 a 17. Divendres de 9 a 13h.

 

Recordeu:

És imprescindible la signatura dels dos progenitors per tal que la matrícula pugui ser admesa.

 

Documentació per formalitzar la matrícula, original i fotocòpia de:

-DNI pare i mare.

-Full de vacunes de l'infant. En el cas de no estar vacunat, presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

-Targeta sanitària de l'infant.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS PREINSCRIPCIÓ 2019-20 LACTANTS (NASCUTS AL 2019)

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS PREINSCRIPCIÓ 2019-20 1-2 ANYS (NASCUTS AL 2018)

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS PREINSCRIPCIÓ 2019-20 2-3 ANYS (NASCUTS AL 2017)

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]