PLACES OFERTADES CURS 2019-20

LACTANTS: 7 places

1-2: 14 places

2-3: 8 places

 

MATRÍCULA CURS 2019-2020

 

QUOTES CURS 2019-20

  

Tram 

Nivell de renda familiar 

Tarifa 

Horaris 

1 

Inferior a 19.000 €

Opció 1: 180€

8:45-12:00h

15:00-17:00h

Opció 2: 195€

8:45-13:00h

15:00-17:00h

Opció 3: 125€

8:45-12:00h

Opció 4: 150€

8:45-13:00h

2 

Entre 19.000,01 € i 50.000,00 €

Opció 1: 195€

8:45-12:00h

15:00-17:00h

Opció 2: 210€

8:45-13:00h

15:00-17:00h

Opció 3: 140€

8:45-12:00h

Opció 4: 165€

8:45-13:00h

3 

Superior a 50.000,01 €

Opció 1: 225€

8:45-12:00h

15:00-17:00h

Opció 2: 240€

8:45-13:00h

15:00-17:00h

Opció 3: 170 €

8:45-12:00h

Opció 4: 195€

8:45-13:00h

 

CALENDARI PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA 2019-20

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20

DOCUMENTACIÓ I BAREM 2019-20

 - Escola Bressol de Cabrils

L'escola bressol neix l'any 1978 amb tan sols un petit grup d'infants i se situa en un edifici catalogat compartit amb l'única escola que hi havia al poble i amb altres activitats.

Amb el pas dels anys aquella petita llavor que es va plantar va donar pas a l'escola que avui dibuixem.

Des d'un inici creix el sentiment de tenir cura de la més petita infància amb dedicació i estima. Poc a poc i amb la incorporació de noves visions pedagògiques es va traçant el camí i es comença a estructurar una manera de veure i sentir l'infant amb un altre caire.

 - Escola Bressol de Cabrils

 Amb les paraules "un infant capaç" l'escola i les pròpies mestres han anat creixent i madurant.

Com aquella planta que començava a florir, el projecte s'ha fet més gran i ha anat obrint les seves branques, les seves portes cap al que avui en dia volem transmetre amb tendresa, constància i cura.

Construim una escola amb un projecte creatiu, viu i compartit amb les famílies on el propi infant és el protagonista de la seva història, on escrivim dia a dia pàgines del temps, un temps que amb una mirada atenta posa l'apunt en el més petit detall.

Localització

Localització - Escola Bressol de Cabrils